Baka Goca

Uz dogovor sa porodicom sam prešla da živim u Vilu Park, i mogu Vam reći da sam srećnija. Svakodnevne obaveze kao što su odlazak u prodavnicu i kuvanje ručka, postale su mi veoma teške i naporne, ovde o tome ne razmisljam, sve mi je spremno.